วิธีการเข้าระบบสอบถามข้อมูล

พิมพ์

 1. ติดต่อสหกรณ์ เพื่อขอรับรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน
 2. สมาชิกที่ได้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ได้ที่  http://www.pngt-coop.com
 3. ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูทางด้านซ้าย จะมีหัวข้อ เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล

 4. ป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

  - ช่องที่ 1 ป้อนรหัสผู้ใช้
  - ช่องที่ 2 ป้อนรหัสผ่าน
  - ปุ่มที่ 3  ปุ่มเข้าสู่ระบบ

 5. หากป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก


วิธีการเข้าระบบสอบถามข้อมูล pdf [Download]