เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 
 
 

 

ธนาคาร

 

lightboxpopup

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ผลการพิจารณาบริษัทประกันที่ผ่านหลักเกณฑ์ การทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและการทำประกันชีวิตกลุ่ม (คุ้มครองสินเชื่อ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2563
2 ประกาศเรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ในวันประชุมใหญ่ ประจำปี 2563
3 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการในวันประชุมใหญ่ และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
4 ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ปี 2563 (กกต.)
5 ประกาศ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 (บริษัทประกันยื่นเสนอราคา)
6 ประกาศ เรื่อง การหักเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ) ประจำปี 2563
7 ประกาศ กำหนดวันประชุมใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563
8 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
9 ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2563
10 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2562
11 ประกาศเรื่องการหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญและเงินค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฉบับที่ 2
12 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินค่าจ้าง เพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
14 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
15 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หน้า 1 จาก 13