เกี่ยวกับสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจฯ

บุคลากร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

กรุงไทยพังงา 809-1-05120-4
กรุงไทย ตะกั่วป่า 980-1-89925-5
กรุงเทพ 378-0-05064-1
กสิกร 122-2-00002-1
กรุงศรี 247-1-02600-0
ธนชาต 364-2-10719-3
ออมสิน 050-6-9004745-6
หทารไทย 448-2-07853-4
ธกส 010-6-0235691-2

 

สพป.พังงา

 

สพม.14 

ธนาคาร

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
2 ขอเชิญสมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่ (ุร่นที่ 15)
3 คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
4 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
5 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การเรียกเก็บเงินประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี 2564
6 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2564
7 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
8 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
9 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 เพื่อเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
10 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ประจำปี พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2
12 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
13 ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2564
14 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบริษัทประกัน
15 ประกาศ เรื่อง การยกเลิกพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน

หน้า 1 จาก 15